Lensmannen i Leinstrand: Arrestanter 1823-1845  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Trondheim byarkiv Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003