Bevisopptagelse i spørsmålet om Hugo Køhlers identitet  
Sak B 88 1945, Bergen Byrett  
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003