Kr. Thorbjørnsen  
Av Bjergningsvesenets Historie bind II  
Norsk Bjergningskompani A.S 1912-1928. Krigsår og Krisetid.  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003