Kr. Thorbjørnsen  
Av Bjergningsvesenets Historie bind III b  
Havarifortegnelse 1912-1938  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003