Avskrift av dødsdom over Hans Blomberg fra det allierte rettsoppgjøret etter 1945  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003