Branntakstprotokoller for Kristiansund og Frei 1916-1918  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Trondheim Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003