Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1942-1955  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Nordmøre Museum Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003