Forhandlingsprotokoll for Distriktsforsamlingene i kjøpstedene Trondhjem og Levanger 1828 - 1903  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Trondheim byarkiv Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003