Industri- håndverk- og skipsfartsdepartementet  
Fortegnelse over norske sjømenn som døde i utenriksfart 1940-1960  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Sjøfartsdirektoratet Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003