Gerhard Fischer  
Katastrofe og gjenreising  
Bergenhus 1944-46  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003