Søndre Rugeldal/Glåmos folkeskole.  
Fjell-luren. Skoleavis for Søndre Rugeldal/Glåmos folkeskole  
1945-1947  
 
 
 
 
Rettar til boka: Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks Rettar til den digitale utgåva: Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks
WebBok ©Jan Oldervoll 2003