Bastian Svendsen  
Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift.  
Ib. Hamar Stiftsprosti  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003