Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. VI. Toten og Valdres (og Land)  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003