Bastian Svendsen  
Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift.  
VIII. Nordre Gudbrandsdalen  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003