Lærer Grøtte  
Dagbok for lærer Grøtte i Oppdal 1755-1870  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks Rettar til den digitale utgåva: Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks
WebBok ©Jan Oldervoll 2003