Handlingar rörande Skandinaviens Historia XXX  
Handlingar angående Trondhiems Län under Svenskt välde år 1658  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003