Sorenskrivaren i Hardanger og Voss  
Skifteregister for Hardanger og Voss 1695-1883  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003