Hugo Køhler i Bergen  
pantedokumenter  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003