Kyrkjestolar for Eid sokn i Eid prestegjeld 1671-1721  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003