Kyrkjestolar for Jordanger sokn i Hafslo prestegjeld 1680-1722  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003