Kyrkjestolar for Stårheim sokn i Eid prestegjeld 1690-1723  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003