Iver Eriksen Leganger  
Sokneprest Legangers jordebok 1673-1694  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Universitetsbiblioteket i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003