Skoleprotokoll 1876-1907 for Bjønstad skole i Malvik kommune  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks Rettar til den digitale utgåva: Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks
WebBok ©Jan Oldervoll 2003