Rettar til boka: Statsarkivet i Kristiansand Rettar til den digitale utgåva: Torleif Odland
WebBok ©Jan Oldervoll 2003