Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1921-1930  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003