Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1925-1932  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003