Kassabok 1913-1919 for Fellesforretningen i Melhus  
 
 
 
 
 
Rettar til boka: IKA Trøndelag Rettar til den digitale utgåva: IKA Trøndelag
WebBok ©Jan Oldervoll 2003