Værobservasjoner ved Bergenhus Festnings Hovedvakt  
10 protokoller 1866-1878  
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003