Værobservasjoner ved Lungegaardshospitalet  
4 protokoller 1850-1892  
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003