Værobservasjoner ved Pleiestiftelsen no. 1 i Bergen  
1904-1905  
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003