Norske Kyrkjelige Jordebøker Etter Reformasjonen  
Oslo og Hamar Bispedømes Jordebok 1574-1577  
 
 
 
 
Rettar til boka: Riksarkivet Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003