Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Pasienter: Av- og tilgangslister  
1857-1951  
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003