Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1862  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003