S.M.Bryde  
Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen  
med skatteligninger  
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003