Norsk Lokalhistorisk Institutt  
Skattematrikkelen 1647 - Bind IX  
Vest-Agder  
 
 
 
 
Rettar til boka: Norsk Lokalhistorisk Institutt Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003