Willy Røgeberg (red.)  
Norges skyttere i ord og bilder  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003