Bergen Magistrat  
Attestbøker I-III 1702-1741  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003