Sorenskrivaren i Sunnhordland  
Storskifteprotokoll for Stord og Fitjar - 1891-1893  
Sorenskrivaren i Sunnhordland I.B.b.4  
 
 
 
 
Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003