Sunnfjordlaget i Bergen  
Sunnfjord og sunnfjordingar heime og ute  
10-års-skriftet åt Sunnfjordlaget i Bergen  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003