Tingbøker for Nordfjord for perioden 1681-1698  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003