Christian Sommerfelt  
Topographisk Journal for Norge 14 og 15  
Christians Amt  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003