Danmark-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende aktsykker  
 
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003