Johannes Milde  
Dagbok for Johannes Milde, Fane, Bergen, Norge, på reisen til Amerika  
hvilken Begyndte den 23. mai 1885 (pintseaften) (fra Bergen)  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003