Sofus Wilhelm Wiberg  
Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - Første Bind  
A-H  
 
 
 
 
Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003