Følgjande bøker er tilgjengelege:
 1. Mikael Sundt: Studentene av 1851
 2. Fortegnelse over ældre norske urmagere
 3. Jørgen W. Flood: Norges Farmaceuter 1815-1890
 4. Aug. Th. Låstbom: Konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter
 5. M. Bie: Opplysninger om Norges Geistlighed siden 1814
 6. Johan Fredrik Lampe: Bergens stifts biskoper og præster efter reformationen
 7. Kongeriget Norges Hof- og Stats-Calender
 8. Juridisk Kalender for Kongeriget Norge
 9. Andreas Erlandsen: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Trondhjems Stift
 10. Andreas Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift
 11. Gunnar Johannessen Stendal: Norske teologer. Bind 1: 1815-1839
 12. Gunnar Johannessen Stendal: Norske teologer. Bind 2: 1840-1869
 13. Gunnar Johannessen Stendal: Norske teologer. Bind 3: 1870-1889
 14. Gunnar Johannessen Stendal: Norske teologer. Bind 4: 1890-1914
 15. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind II Nedre Borgsyssel prosti
 16. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind III Mellom Borgsyssel prosti
 17. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind IV Vestre Borgsyssel prosti
 18. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind V Øvre Borgsyssel prosti
 19. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind VI Nedre Romerike prosti
 20. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind VII Øvre Romerike prosti
 21. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind VIII Tønsberg prosti
 22. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind IX Kongsberg prosti
 23. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind X Drammen
 24. Bastian Svendsen: Geistligheden i Christiania stift. Bind X Ringerike og Hallingdal prosti
 25. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind Ia Stiftet
 26. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind Ib Hamar Stiftsprosti
 27. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind II Solør og Odalen
 28. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind III Søndre Østerdalen
 29. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind IV Nordre Østerdalen
 30. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind V Hedemarken
 31. Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind VI Toten og Valdres (og Land)
 32. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind VII Søndre Gudbrandsdalen
 33. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind VIII Nordre Gudbrandsdalen
 34. Bastian Svendsen: Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. Bind IX Hadeland og Land
 35. Leiv Heggstad: Skal storverket til Ivar Aasen øydeleggjast?
 36. E.M.V.: Trondhjems Matricul
 37. Orden for høgsterett 1815-1822
 38. Erik Pontoppidan: "Pontoppidans Forklaring"
 39. Skifteprotokoll for Hedmark og Østerdalen
 40. Forsøg om Bergens handel
 41. Reklameplakatar for Vesteraalske
 42. Norske folkelivsbilleder
 43. Kyrkjebok for Sund Mini A11 - 1816-1825
 44. Domkapittelsprotokoll for Stavanger og Kristiansand 1664-1684
 45. Eit utval av eldre norske julekort
 46. Hans Paus: Gamle Kongelige Forordninger og Privilegier
 47. Ludvig Holberg: Den berømmelige Norske Handels-Stad Bergens Beskrivelse
 48. Ludvig Holberg: Erasmus Montanus
 49. Katalog over malede portretter i Norge
 50. Bergenske Adressecontoirs Efterretninger 1808
 51. Bergens Adressebok 1920
 52. Bergens Adressebok 1924-1925
 53. S.M.Bryde: Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen 1942
 54. Bergens Adressebok 1958
 55. Romsdals amts adressebok 1916
 56. S. M. Brydes forlag: Adressebok for Finnmark fylke 1943
 57. Adressebok for Hordaland 1922
 58. Adressebok for Hordaland 1928
 59. Adressebok for Hordaland 1934
 60. Bilboken for Norge 1922
 61. Bilboken for Norgen 1925
 62. Bilboken for Norge 1930
 63. Vegdirektoratet: Bilavdelingen: Motorvognregisteret
 64. Svensgården nabobok
 65. Sangerfestkomiteen: Beretning om den femte store sangerfest afholdt i Bergen 14 - 18 Juni 1863
 66. J.C. L. Lengnick: Personalhistoriske bidrag
 67. Skoleprotokoll for Fiskum sogn i Eiker 1789-1797
 68. Det Norske Historiske Kildeskriftfond, Andreas Brandrud: Stavanger domkapitels protokoll 1571-1630
 69. Christian Jochum Pontoppidan: Geographiske Oplysninger til Cartet over Det Sydlige Norge i trende Afdeelinger
 70. Hans Jacob Wille: Beskrivelse over Sillejords Præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge
 71. Johan Nordahl Brun: Visitasprotokoll 1794-1812
 72. Ei handskriven kokebok frå 1700-talet
 73. Birgitte Schøller: Noter
 74. Fransk bønnebok frå 1470-åra
 75. Kykjebok for Selje, Mini A5. 1760-1782
 76. H. G. Dethloff: Katalog over Lungegaardshospitalets bibliothek ved udgangen af aaret 1904
 77. Dr. A. Chr. Bang: Norsk Hekseformularer og Magiske Oppskrifter
 78. Hans Lillienskiold: Reisejournal 1668-1670
 79. Martin Ulvestad: Nordmændene i Amerika, deres Historie og Rekord.
 80. Uddrag av Byskatligningen for Bergen Kommune
 81. Skattelikning 1959 Fana, Laksevåg og Åsane
 82. Skattelikning 1959 Bergen
 83. Røros fattigkommisjons møtebok 1870-1885
 84. Møteprotokoll for Austevoll fattigvesen
 85. Møteprotokoll for Møgster fattigvesen
 86. Møteprotokoll for Møgster skulestyre
 87. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 1. avd. 1864-1878
 88. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 1. avd. 1878-1885
 89. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 1. avd. 1886-1891
 90. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 1. avd. 1891-1895
 91. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 2. avd. 1864-1878
 92. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 2. avd. 1878-1886
 93. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 2. avd. 1886-1891
 94. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 2. avd. 1891-1895
 95. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 3. avd. 1886-1891
 96. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 3. avd. 1886-1891
 97. Bergen fattigvesen, fattigmanntal 3. avd. 1891-1895
 98. Lemmer på Tukthuset i Bergen 1771-1776
 99. Hjemstavnsforhør i Bergen 1854-1856
 100. Heimstavnsforhør i Bergen 1856-1859
 101. Heimstavnsforhør i Bergen 1859-1863
 102. Heimstavnsforhør i Bergen 1863-1868
 103. Heimstavnsforhør i Bergen 1868-1874
 104. Heimstavnsforhør i Bergen 1874-1878
 105. Heimstavnsforhør i Bergen 1878-1881
 106. Heimstavnsforhør i Bergen 1881-1884
 107. Hans Jørgensen Gotzows kopibok (1599) 1641-1660
 108. Kongeriget Norges Grundlov,
 109. Norges gamle Love inntil 1387 - Første bind
 110. Norges Gamle Love indtil 1387 - Andre bind
 111. Norges Gamle Love indtil 1387 - Tredie bind
 112. Norges Gamle Love indtil 1387 - Fjerde bind
 113. Norges Gamle Love indtil 1387 - Femte bind
 114. Torbjørn Øynos dagbok
 115. Nordisk kirkeliv under sydkorset. Den norske kirke i Durban
 116. Det tyske kyst- og marinevernet i Seekomandant Bergens område 1945
 117. Akershusregisteret af 1622
 118. Norske Magasin, Første Bind
 119. Norske Magasin - Andet Bind
 120. Norske Magasin - Tredie Bind
 121. Codex Frisianus
 122. Norske Rigs-registranter Første Bind
 123. Norske Rigs-Registranter Andet Bind
 124. Norske Rigs-Registranter Tredie Bind
 125. Norske Rigs-Registranter Fjerde Bind
 126. Norske Rigs-Registranter Femte Bind
 127. Norske Rigs-Registranter Sjette Bind
 128. Norske Rigs-Registranter Syvende Bind
 129. Norske Rigs-Registranter Ottende Bind
 130. Norske Rigs-Registranter Niende Bind
 131. Norske Rigs-Registranter Tiende Bind
 132. Norske Rigs-Registranter Ellevte Bind
 133. Norske Rigs-Registranter Tolvte Bind
 134. Björgvinar Kálfskinn (Bergens Kalvskind)
 135. Islandske Annaler indtil 1578
 136. Bergens Borgerbok 1752-1865
 137. Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og Reiseoptegnelser 1574-1597
 138. A1: Kirkebok for St. Jørgen
 139. D. C. Danielssen og C. W. Boeck: Om Spedalskhed
 140. Regnskap for Sanct Jørgens Hopital i Bergenhus
 141. Overlegen for den spedalske sykdom: Administrasjon: Journal
 142. Overlegen for den spedalske sykdom: Administrasjon: Kopibok
 143. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Administrasjon: Journal
 144. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Administrasjon: Journal
 145. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Pasienter: Av- og tilgangslister
 146. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Pasienter: Pasientfortegnelse
 147. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Arbeidsavdelingene: Arbeidsjournal
 148. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Diverse: Observasjosnprotokoll
 149. Lungegaardshospitalet: Direksjonen: Forhandlingsprotokoll
 150. Lungegaardshospitalet: Direksjonen: Kopibok
 151. Dr. O. B. Bull og Dr. G. A. Hansen: The Leprous diseases of the eye
 152. Organisasjonskomiteen: Leprakonferansen i Bergen
 153. Lepraregisteret 1856-1956
 154. Henry Vandyke Carter: Report on Leprosy and Leper Asylums in Norway
 155. Einladung und Program zur Lepra-conferenz, Berlin 1897
 156. Tingbøker for Finnmark nr. 37-39
 157. Tingbok nr 39 for Finnmark 1730-1731
 158. Tingbok nr 42 for Finnmark
 159. Tingbok nr 43 for Finnmark
 160. Tingbok nr 44 for Finnmark
 161. Tingbok nr 48 for Finnmark
 162. Tingbok nr 49 for Finnmark
 163. Tingbøker for Sunnfjord 1667-1711
 164. Tingbøker for Nordfjord for perioden 1681-1698
 165. Flateyjarbok - første bind
 166. Flateyjarbok - andet bind
 167. Flateyjarbok - tredie bind
 168. St. Pauls Kirke og Menighets Historie
 169. Christiania politikammer: Artistregister - 1891-1920
 170. Catharine Hermine Køller: Reisejournal
 171. Johannes Milde: Johannes Mildes USA-dagbok
 172. Gamle Minder
 173. A. W. Rasch: Dødsfald i Norge 1892-1911
 174. Matrikkelforarbeidet for Sundfjord 1868
 175. Einar Reed: Mikke Matti
 176. Einar Reed: Blåmann bukken min
 177. Dom fra Sundfjord 1876
 178. Norsk Stedsfortegnelse
 179. Nordahl Rolfsen: Læsebok for folkeskolen - Første del, andet halvbind
 180. Nordahl Rolfsen: Læsebok for folkeskolen - Anden del
 181. Nordahl Rolfsen: Læsebok for folkeskolen - Tredje del
 182. J. Landgraff: Grimstadslægter
 183. Johannes Rosseland: Øyremerkebok for sau og geit
 184. Gamal Norsk Homiliebok
 185. Sollieds samlinger
 186. En dombog med adskillige norske Dommer fra det XVI Seculo
 187. Dombok for byfogden i Bergen 1699
 188. Dombok for Bergen 1700
 189. Dombok for Bergen 1701
 190. Dombok for Bergen 1702
 191. Dombok for Bergen 1703
 192. Dombok for Bergen 1704
 193. Dombok for Bergen 1810
 194. Dombok for Bergen 1811
 195. Dombok for Bergen 1812
 196. Dombok for Bergen 1813
 197. Dombok for Bergen 1814
 198. Dombok for Bergen 1815
 199. Dombok for Bergen 1816
 200. Dombok for Bergen 1844
 201. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1812
 202. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1813
 203. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1814
 204. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1815
 205. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1816
 206. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1817
 207. Sunnfjordlaget i Bergen: Sunnfjord og sunnfjordingar heime og ute
 208. Sjeleregister for Fjelberg frå 1777
 209. Sandefjord politikammer: Tilreisende til Sandefjord
 210. Cand. Juris L. Petersen og Ingenieur-Lieutenant Bibe: Beskrivelse over Norges offenlige Brevposter
 211. Martin Arnesen: Bidrag til Fredrikshalds historie, bind 1, 1878
 212. Konfirmasjonsbilder fra Norderhov prestegjeld i Buskerud
 213. Tollfortegnelser fra Stadsporten, Bergen 1681
 214. Karl Hesjedal, Johannes Mehus og Bjarne Larsen (red): Dale Tekstilarbeiderforening gjennom 40 år. Jubileumsskrift
 215. Den norske historiske kildeskriftskommision: Eirspennil
 216. Revyen
 217. Riksarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas: Verdslige Sigiller indtil aar 1400
 218. Mannskapslister for Stavanger 1790
 219. Mannskapslister for Bergen 1790
 220. Lister over døypte og døde, samt nokon konfirmerte, i Ulfsteen prestegjeld 1777-1804
 221. Møteprotokoll fo Hordaland Sylvrevalslag
 222. Ekteskapsbevillinger frå Sund
 223. Utdrag fra auksjonskatalog over Johann Orths eiendeler
 224. Skilmissesak Hugo Køhler
 225. Bevisopptagelse i spørsmålet om Hugo Køhlers identitet
 226. Hugo Køhler i Trondheim - tvangsauksjon
 227. Hugo Køhler søker statsborgerskap
 228. Hugo Køhler: separasjon og skilsmisse 1896-1897
 229. Hugo Køhler i Bergen - pantedokumenter
 230. Kommisjonsprotokoll 1808-1809 i saka mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
 231. Vedlegg til kommisjonssaka 1808-1809 mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
 232. Overkriminalrettens dom i saka mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
 233. Dr. Yngvar Nielsen: Kampen om Trondhjem
 234. Carl Ohlson Arcadius: Om Bohusläns införlifvande med Sverige. Bidrag til Bohusläns historia under senare delen av sjuttonde århundradet.
 235. Danmark-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende aktsykker
 236. Handlingar rörande Skandinaviens Historia XXX
 237. Varaldsøy forliksprotokoll
 238. Lensmannen i Leinstrand: Arrestanter 1823-1845
 239. Forhandlingsprotokoll for Distriktsforsamlingene i kjøpstedene Trondhjem og Levanger 1828 - 1903
 240. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1870-1890
 241. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1890-1899
 242. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1900-1907
 243. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1907-1914
 244. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Hospiterende elever 1870-1914
 245. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Gaveprotokoll 1870-1915
 246. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1802-1817
 247. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1818-1821
 248. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1822-1825
 249. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1826-1831
 250. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1832-1836
 251. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1837-1845
 252. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1846-1859
 253. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1860-1866
 254. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1866-1876
 255. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1893
 256. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1900
 257. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1876-1892
 258. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1893-1903
 259. Øyremerkebøker frå Evanger og Voss
 260. Johan Lindequist: Haandbog i Norges Husdyravl
 261. Katalog for Landsdelsjå for småfe 1958
 262. Meddelelser fra det norske Rigsarchiv - Bind 1
 263. Meddelelser fra Det Norske Rigsarchiv - Bind 2
 264. Meddelelser fra det norske Rigsarchiv - Bind 3
 265. Kontrabok over inntekter fra ekteskapsbevillinger i forbundne ledd mm for Kristiania stift 1731-1738
 266. Den frivillige Nattepatruljeforening 1842-1848
 267. Trondhjems Brannretts inntekter og utgifter 1768-1828
 268. Skiftedesignasjoner for Buskerud amt 1839
 269. Firmaregister for Nordhordland
 270. Sagen og Foss: Bergens Beskrivelse
 271. Hans Arentz: Beskrivelse over Söndfjord
 272. E. A. Thomle: Gravskrifter fra Stavanger Domkirke
 273. Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid
 274. E. A. Thomle: Familien Thomle. Genealogiske og personalhistoriske opplysninger
 275. Hans K. Heiberg: Genealogiske Optegnelser om Familien Heiberg
 276. Mandrup D. Hjeltnæs: Sognepræst Anders Andersen Ribers Stamtavle
 277. Fred. T. Salicath: Famillien Von Schlanbusch med indgiftede Familier 1665-1890.
 278. Optegnelser af familien Meltzers Stamfader i Norge
 279. Slekten Meldahl
 280. Slekten Meldahl bind 2
 281. H. Struer: Optegnelser om Sognepræst John Rørbye's og Martha Simonsdatter Wedseltoft's Slægt
 282. J. C. L. Lengnick: Stamtavle over Familien Wøldike
 283. Docent J. Utheim: Stamtavler over Familien Utheim
 284. Hvitebjørn og Stubljan
 285. B. Hielm: Genelaogiske Optegnelser om Slægten Hielm og dens cognatiske Grene
 286. Det norske historiske Kildeskriftfond: Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele
 287. Christian Sommerfelt: Topographisk Journal for Norge 14 og 15
 288. B. E. Bendixen: Kirkerne i Søndre Bergenhus Amt
 289. P. H. Hertzberg: Underretning for bønder i Norge om den meget nyttige jord-frugt potatos
 290. O. Olafsen: Poteternes første Optræden og Udbredelse i vort Land
 291. Om Udskiftning af Jordfællesskab
 292. Det Norske Historiske Kildeskriftsfond: Norske Herredags-Dombøger
 293. Bernt Askevold: Bernt Askevolds USA-dagbok. Bind 1
 294. Bernt Askevold: Bernt Askevolds USA-dagbok. Bind 2
 295. Austad Kvægavlsforening 1899-1924
 296. Austad Kvægassuranse 1903-1969
 297. Austad Skoglag 1910-1968
 298. Ytre Kvås fealslag 1948-1968
 299. Lyngdal bondelag 1956-1968
 300. Bygselbok 1711-1797 Hedmarken fogderi
 301. Bygselbok 1765-1822, Østerdalen fogderi
 302. Bygselbok 1711-1752, Gudbrandsdal fogdearkiv
 303. Bygselbok 1756-1856, Gudbrandsdal fogdearkiv
 304. Bergen Magistrat: Attestbøker I-III 1702 - 1741
 305. Sorenskrivaren i Hardanger og Voss: Skifteregister for Hardanger og Voss 1695-1883
 306. Olaf Hanssen: "Saa Maata" - Eit uprenta Manuskript fraa 1723
 307. Bergen Domkapitelsprotokoll I 1605-1619
 308. Bergen Domkapitelsprotokoll IV 1667-1674
 309. Bergen Domkapitelsprotokoll V 1675-1685
 310. Bergen Domkapitelsprotokoll VI 1686-1694
 311. Bergen Domkapitelsprotokoll VII 1697-1708
 312. Bergen Domkapitelsprotokoll VIII 1783-1933
 313. Sorenskrivaren i Sunnhordland: Storskifteprotokoll for Stord og Fitjar nr 1 - 1888-1911
 314. Sorenskrivaren i Sunnhordland: Storskifteprotokoll for Stord og Fitjar nr 2 - 1891-1893
 315. Sorenskrivaren i Sunnhordland: Storskifteprotokoll for Åkre og Holmedal - 1892-1903
 316. Sorenskrivaren i Sunnhordland: Storskifteprotokoll for Etne nr 1 - 1874-1886
 317. Sorenskrivaren i Sunnhordland: Storskifteprotokoll for Etne nr 2 - 1883-1891
 318. Leonhard Tafjord: Norddal bygdebøker II. Hus og heim - gard og grend.
 319. Kirkestoler for Aurdal prestegjeld 1682-1723
 320. Kirkestoler for Biri prestegjeld 1682-1722
 321. Kirkestol for Elverum prestegjeld 1683-1723
 322. Kirkestoler for Fron prestegjeld 1682-1724
 323. Kirkestoler for Fåberg prestegjeld 1682-1722
 324. Kirkestoler for Gausdal prestegjeld 1682-1724
 325. Kirkestol for Gran prestegjeld 1682-1722
 326. Kirkestoler for Grue prestegjeld 1683-1722
 327. Kirkestoler for Jevnaker prestegjeld 1682-1723
 328. Kirkestoler for Land prestegjel 1691-1723d
 329. Kirkestoler for Lesja prestegjeld 1682-1724
 330. Kirkestoler for Lom prestegjeld 1682-1722
 331. Kirkestoler for Nes prestegjeld 1683-1723
 332. Kirkestoler for Ringebu prestegjeld 1682-1722
 333. Kirkestoler for Ringsaker 1683-1722
 334. Kirkestol for Storelvdal prestegjeld 1745-1917
 335. Kirkestoler for Strøm-Odalen 1683-1722
 336. Kirkestoler for Toten prestegjeld 1682-1722
 337. Kirkestoler for Vang prestegjeld i Hedmark 1683-1722
 338. Kirkestoler for Vang i Valdres 1682-1723
 339. Kirkestol for Vardal prestegjeld 1682-1723
 340. Kirkestoler for Vinger prestegjeld 1683-1722
 341. Kirkestoler for Vågå prestegjeld 1682-1719
 342. Kirkestoler for Øyer prestegjeld 1682-1722
 343. Kirkestoler for Åmot prestegjeld 1683-1722
 344. Lagtingsprotokoll 1 for Oplandene 1611-1613
 345. Lagtingsprotokoll 2 for Oplandene 1696-1712
 346. Lagtingsprotokoll 3 for Oplandene 1713-1727
 347. Lagtingsprotokoll 4 for Oplandene 1728-1736
 348. Lagtingsprotokoll 5 for Oplandene 1737-1748
 349. Lagtingsprotokoll 6 for Oplandene 1748-1752
 350. Lagtingsprotokoll 7 for Oplandene 1752-1765
 351. Lagtingsprotokoll 8 for Oplandene 1765-1783
 352. Lagtingsprotokoll 9 for Oplandene 1771-1798
 353. Lagtingsprotokoll 10 for Oplandene 1790-1798
 354. Settedommer for Oplandene 1771-1777
 355. Pantebok for Oplandene lagdømme 1713-1797
 356. Alf Collett: En gammel Christiania-Slægt
 357. 1701-manntalet for Helgeland
 358. Sjøfartskontoret: Norsk sjøulykkestatistikk 1911-1918
 359. Sjøfartskontoret: Norsk sjøulykkestatistikk 1919-1950
 360. Sjøfartskontoret: Norsk sjøulykkestatistikk 1951-1969
 361. Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis. Bind I - 1914, 1915, 1916
 362. Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis. Bind II - 1ste halvår 1917
 363. Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis. Bind III - 2det halvår 1917
 364. Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis. Bind IV - 1918
 365. Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis. Bind V - Oversigtstabeller
 366. Industri- håndverk- og skipsfartsdepartementet: Fortegnelse over norske sjømenn som døde i utenriksfart 1940-1960
 367. Skipsregister for Kristiansund 1903-1904
 368. Skipsregister for Kristiansund 1904-1932
 369. Sjøfartskontoret: Register over Norges handelsflåte 1921
 370. Trondhjems Seilskibsflaate på 1700- og 1800-tallet
 371. Fortegnelse over Merkepliktige Norske Fiskefarkoster 1936
 372. Fortegnelse over Merkepliktige Norske Fiskefarkoster 1922
 373. Merkeregister for fiskefartøy for Askvoll, protokoll 1
 374. Merkeregister for fiskefartøy for Askvoll, protokoll 2
 375. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Askvoll, protokoll 3
 376. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Askvoll, protokoll 4
 377. Innregistrerte fiskefarkoster for Ålesund
 378. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for Strand 1920-1937
 379. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for Strand 1937-1947
 380. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for Fitjar 1920-1940
 381. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Utsira 1920-1960
 382. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Finnøy 1920-1969
 383. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Fister 1920-1964
 384. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Jelsa 1920-1964
 385. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Stjernarøy 1920-1964
 386. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Ørsta 1920-1957
 387. Fiskefartøy i Austevoll
 388. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Volda 1920-1933
 389. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Volda 1933-1942
 390. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Volda 1942-1963
 391. Fiskeridirektoratet: Merkeregister for fiskefartøy for Volda 1963-1969
 392. Den Norske Lods - Fra Langesund til Kristiansand
 393. Den Norske Lods - Fra Kristiansand til Stavanger
 394. Den Norske Lods - Stavanger til Bergen
 395. Den Norske Lods - Fra Korsfjord og Bergen tilligemed Leden fra Sognesjøen til Alden
 396. Den Norske Lods - 6te Hefte, Fra Sognesjøen til Aalesund (1885)
 397. Den Norske Lods - 6te Hefte, Fra Florø til Aalesund (1914)
 398. Den Norske Lods - 8nd Hefte, Trondhjemsleden til den russiske Grændse (1870)
 399. Den Norske Lods - 8de Hefte, Fra Beian til Bodø (1922)
 400. Den Norske Lods - 9de Hefte, Fra Bodø til Tromsø (1924)
 401. Den Norske Lods - 10de Hefte, Fra Tromsø til Grensen mot Finnland (1926)
 402. Losprotokoll for Bergen 1795-1801
 403. Kr. Thorbjørnsen: Av Bjergningsvesenets Historie bind I
 404. Kr. Thorbjørnsen: Av Bjergningsvesenets Historie bind II
 405. Kr. Thorbjørnsen: Av Bjergningsvesenets Historie bind III
 406. Kr. Thorbjørnsen: Av Bjergningsvesenets Historie bind III b
 407. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1900-1903
 408. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1903-1909
 409. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1909-1911
 410. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1911-1916
 411. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1916-1918
 412. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1918-1926
 413. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1926-1931
 414. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1931-1938
 415. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1938-1941
 416. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1940-1942
 417. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1941-1955
 418. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1942
 419. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1942-1943
 420. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1942-1955
 421. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1943
 422. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1944
 423. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1947
 424. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1948
 425. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1949
 426. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1950
 427. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1951
 428. Branntakstprotokoll for Kristiansund og Frei 1954
 429. Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1837-1858
 430. Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1858-1880
 431. Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1880-1900
 432. Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1901-1915
 433. Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1921-1930
 434. Formannskapsprotokoll for Manger kommune 1925-1932
 435. Danske Kirkelove - Første Del
 436. Danske Kirkelove - Anden Del
 437. Danske Kirkelove - Tredie Del
 438. Alf Otto: Familien Otto i Norge
 439. A. W. Rasch: Slægten Knagenhjelm og dens Jordegods
 440. Stamtavle over Familien Daae i Norge
 441. P. C. B. Bondesen: Slægten Bugge i Danmark og Norge
 442. Grisefamiliens stamtavle
 443. Sofus Wilhelm Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - Første Bind
 444. Sofus Wilhelm Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - Andet Bind
 445. Sofus Wilhelm Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - Tredie Bind
 446. Sofus Wilhelm Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - Register
 447. Bergens Garnisons Justisprotokoll
 448. J. Barstad: Militær Justis i Norge for 200 Aar siden
 449. Hambros Skole: Hambros Skole: Årsberetninger 1887-1903 mm.
 450. Det Norske Historiske Kildeskriftsfond: Norske Herredags-Dombøger - 1616
 451. Normal- und Spezial-Muzikrollen für Phonola und Phonola-Piano
 452. Normal- und Spezial-Muzikrollen für Phonola und Phonola-Piano - Nachtrag II
 453. Phonola Künstler Notenrollen
 454. Wilhelm Haffner: Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamentariske kommisjoner, departementale komiteer m. m. 1814-1924
 455. Wilhelm Haffner: Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamentariske kommisjoner, departementale komiteer m. m. 1925-1934
 456. Who's Who
 457. Kyrkjestolar for Ålfot og Hornindal sokn i Eid prestegjeld 1675-1722
 458. Kyrkjestolar for Eid sokn i Eid prestegjeld 1671-1721
 459. Kyrkjestolar for Stårheim sokn i Eid prestegjeld 1690-1723
 460. Kyrkjestolar for Fet sokn i Hafslo prestegjeld 1678-1722
 461. Kyrkjestolar for Hafslo sokn i Hafslo prestegjeld 1678-1722
 462. Kyrkjestolar for Jordanger sokn i Hafslo prestegjeld 1678-1722
 463. Kyrkjestolar for Urnes sokn i Hafslo prestegjeld 1678-1722
 464. Kyrkjestolar for Solvorn sokn i Hafslo prestegjeld 1678-1722
 465. Kyrkjestolar for Luster prestegjeld 1631-1689
 466. Kyrkjestolar for Dale sokn i Luster prestegjeld 1690-1722
 467. Kyrkjestolar for Fortun sokn i Luster prestegjeld 1690-1722
 468. Kyrkjestoarl for Gaupne sokn i Luster prestegjeld 1690-1722
 469. Kyrkjestolar for Jostedal prestegjeld 1675-1722
 470. Kyrkjestolar for Selje prestegjeld 1631-1723
 471. Katalog over Kyrkjestolar i Statsarkivet i Bergen
 472. Dr. Henry Petersen: Danske Adelige Sigiller fra det XIII og XIV Aarhundrede
 473. Håndverkertelling for Buskerud amt og Jarlsberg grevskap
 474. Jacob Hinsley Knutzen: Minnebok fra tidlig 1800
 475. Passprotokoll for Tønsberg 1829-1833
 476. Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945 _ Bind I
 477. Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945 - Bind II
 478. Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Bilag I
 479. Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Bilag II
 480. Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, Bilag III
 481. Gerhard Fischer: Katastrofe og gjenreising
 482. Protokoll for katastrofeutvalgets antikvariske komité
 483. Beretning fra katastrofeutvalget i Bergen
 484. Special Report on Bergen Port and Town
 485. Norges krig mot Tyskland
 486. En nordmann: Hva er unnra?
 487. Norges kämpande kyrka
 488. Arne Björnberg: Den norske regeringens verksamhet i London
 489. Tyske anlegg i Hordaland
 490. Gefangenen-Buch B
 491. Det Tyske Utenriksministerium: Dokumenter om den engelsk-franske politikk for en utvidelse av krigen
 492. Wirtschaft - Rapporter om økonomisk utvikling på Vestlandet 1941-1945
 493. Rapport om Milorgorganisasjonen i Norge
 494. Ved frigjøringen av Norge
 495. Norway
 496. Norway's Floating Empire
 497. Engelsk etterretning om tyske anlegg i Bergen
 498. Verordnungsblatt für die besetzten norwegischen Gebiete
 499. RAF Operations Record Book
 500. Rapport fra den militære undersøkelseskommisjon av 1946 avgitt mai 1950
 501. Riksadvokatens rundskriv i forbindelse med landssvikoppgjøret etter 1945
 502. Om landssvikoppgjøret
 503. Johan Nygaardsvolds Beretning om den Norske Regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945
 504. A. Hammarbæck: "Våre venner"
 505. A Wartime Log for British Prisoners
 506. Ukerapporter fra Kommandeur der Sipo und Sicherheitsdienst Bergen (KdS Bergen)
 507. Våre Falne 1939-1945 - Første bok. A-G
 508. Våre Falne 1939-1945 - Annen bok. H-K
 509. Våre Falne 1939-1945 - Tredje bok. L-R
 510. Våre Falne 1939-1945 - Fjerde bok. S-Å
 511. Knut Lindmann og Erling Ree-Pedersen (red): Motstandskamp og dagligliv i Mossedistriktet 1940 - 1945
 512. Lærerne som falt
 513. Fangeprotokoll for politiske fanger ved Bergen kretsfengsel 1940-1942
 514. Olaf Bugge Valeurs dagbok fra fangenskapet
 515. Norske tap under den tyske invasjonen i april og mai 1940
 516. Avskrift av dødsdom over Hans Blomberg. Fra alliert rettsoppgjør i 1945
 517. Forhandlingsprotokoll nr 1 for Centralkomiteen, 1940
 518. Forhandlingsprotokoll nr 2 for Centralkomiteen, 1940
 519. Forhandlingsprotokoll nr 1 for Centralkomiteen, 1940
 520. Albert Hatting: Forsøg til en Præstehistorie eller nogenlunde Efterretning om det Bergensek Cleresie
 521. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind I - Østfold
 522. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind II - Akershus
 523. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind III - Hedmark
 524. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind IV - Oppland
 525. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind V - Buskerud
 526. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind VI - Vestfold
 527. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind VII - Telemark
 528. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind VIII - Aust-Agder
 529. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind IX - Vest-Agder
 530. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind X - Rogaland
 531. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind XI - Hordaland
 532. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind XII-Sogn og Fjordane
 533. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind XIII - Møre og Romsdal
 534. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind XIV - Sør-Trøndelag
 535. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind XV - Nord-Trøndelag
 536. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind XVI - Nordland
 537. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Skattematrikkelen 1647 - Bind XVII - Troms og Finnmark
 538. Finn Pedersen, Harald Johansen, Odd Eide: Dette er vervarslinga på Vestlandet
 539. Værobservasjoner ved Bergenhus Festnings vakt 1866-1878
 540. Værobservasjoner ved Lungegaardshospitalet 1850-1892
 541. Værobservasjoner ved Pleiestiftelsen no. 1 i Bergen 1904-1905
 542. Bondedagbok fra Vestre Lærum i Sande 1888-1893
 543. Scheikomiteen: Oppgave over gårdsnummerinndelingen i nye kommuner pr. 1. januar 1967. Innstilling til regulering av norske kommunegrenser fra 1961
 544. Søndre Rugeldal/Glåmos folkeskole: Solstrålen - Skoleavis for Søndre Rugeldal/Glåmos folkeskole
 545. Søndre Rugeldal/Glåmos folkeskole.: Fjell-luren. Skoleavis for Søndre Rugeldal/Glåmos folkeskole
 546. Lærer Grøtte: Dagbok for lærer Grøtte i Oppdal 1755-1870
 547. Lærer Grøtte: Dagbok for lærer Grøtte i Oppdal 1811-1870
 548. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1858
 549. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1861
 550. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1862
 551. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1863
 552. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1864
 553. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1865
 554. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1867
 555. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1868
 556. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1869
 557. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1870
 558. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1871
 559. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1872
 560. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1873
 561. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1874
 562. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1875
 563. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1876
 564. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1877-78
 565. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1879
 566. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1921
 567. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1922
 568. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1923
 569. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1924
 570. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1925
 571. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1926
 572. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1927
 573. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1928
 574. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1929
 575. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1930
 576. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1931
 577. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1932
 578. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1933
 579. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1934
 580. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1935
 581. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1936
 582. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1937
 583. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1938
 584. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1939
 585. Cirkulærer fra Poststyrelsen for året 1940
 586. Johs. Brochmand: Johs. Brochmand: Skydebog 1
 587. Johs. Brochmand: Johs. Brochmand: Skydebog 1
 588. Johs. Brochmand: Johs. Brochmand: Skydebog 1
 589. Jubileumsboken for Laksevåg skytterlag 1926-1976
 590. Willy Røgeberg (red.): Willy Røgeberg (red): Norges skyttere i ord og bilder
 591. Hovedrull for Florø 1901-1920
 592. Hovedrulle over Christiansands Byes med underliggende strandsiddere 1788
 593. Rulle over det 2. Mandalske Compagnie under det 1. Westerlehnske Infanteri Regiment Aaret 1787
 594. Rulle over Mandahlske Compagnje i de Nedenæsiske Natjonale Muqueteer Corps 1820
 595. Arvid Østby: Arvid Østby: Folketellingen 1875 - Jernbanefolk og deres familier
 596. Det Norske historiske Kildeskriftfond: Norske Regnskaber og Jordebøger 1514-1521
 597. Det Norske historiske Kildeskriftfond: Norske Regnskaber og Jordebøger 1516-1521
 598. Det Norske historiske Kildeskriftfond: Norske Regnskaber og Jordebøger 1518-1523
 599. Iver Eriksen Leganger: Sokneprest Legangers jordebok 1673-1694
 600. Biskop Eysteins Jordebog
 601. Norske Kyrkjelige Jordebøker Etter Reformasjonen. Oslo og Hamar Bispedømes Jordebok 1574-1577
 602. Vervarslinga på Vestlandet 25 år
 603. Karakterprotokoll 1863-1917 for Tannvik, Ven, Vuttudal og Aa skolekrets i Snillfjord kommune
 604. Manntall fra 1922 over stemmeberettigede for kommunevalg i Soknedal kommune
 605. Karakterprotokoll 1859-1873 for Stjørdalshalsen skole i Stjørdal kommune
 606. Kassabok 1913-1919 for Fellesforretningen i Melhus
 607. Møtebok 1838-1914 for Brannassuranseforeningen i Frosta
 608. Møtebok 1890-1933 for Hesteforsikringsselskapet i Frosta
 609. Møtebok 1897-1942 for Telefonsamlaget i Frosta
 610. Møtebok 1880-1901 for Røyrvik fattigkrets i Grong
 611. Skoleprotokoll 1876-1907 for Bjønstad skole i Malvik kommune
 612. Dagbok 1943-1968 for Nesset Arbeiderforening i Inderøy
 613. Snillfjord kommunes fattigstyre sin fortegnelse over understøttede 1900-1923
 614. Adressebok for Buenos Aires 1928-1929
 615. Adressebok for Buenos Aires ca 1915-1920
 616. Adressebok for Buenos Aires 1920-ca 1927
WebBok ©Jan Oldervoll 2003